logo

Найближча аптека:Аптека №31, Київ, просп. Науки, 4

Гаряча лінія 044 407-90-90

Послуги для населення

Контроль якості води питної для населення

Раніше ніхто особливо не замислювався над якістю води. Знали, що у нашій країні — найкраща у світі вода. Зараз до питання якості води підходять більш критично та прагматично.

Вода життєво необхідна. Вона потрібна всюди. Вода необхідна людині найбільше ніж усе інше, за винятком кисню. Коли води недостатньо або вона низької якості людина починає хворіти, а її організм починає гірше функціонувати.

При такому великому значенні води для людини, вода повинна бути відповідної якості.


Основні показники якості води

Запах

Запах – показник якості води, який визначається органолептичним методом. На запах води впливають склад розчинених речовин, температура, значення рН та цілий ряд інших факторів. Інтенсивність запаху води визначають експертним шляхом при 20°С і 60°С та вимірюють у балах, згідно вимог нормативної документації.

За характером запахи ділять на дві групи:

  • натурального походження (живі та відмерлі у воді організми, рослинні залишки, що гниють та інше)

  • штучного походження (домішки промислових та сільськогосподарських стічних вод).

Запахи другої групи (штучного походження) називають по речовинам, що його визначають: хлорний, бензиновий і т.д.


Водневий показник (рН)

Водневий показник (рН) - характеризує концентрацію вільних іонів водню у воді і висловлює ступінь кислотності або лужності води.

Якщо у воді занижений вміст вільних іонів водню (рН>7), то вода буде мати лужну реакцію, а при завищеному вмісті (рН<7) - кислу. В ідеально чистій дистильованій воді ці йони будуть урівноважувати один одного. В таких випадках вода нейтральна и рН=7. При розчиненні у воді різних хімічних речовин цей баланс може бути порушений, що призводить до зміни рівня рН.

Вода з низькою реакцією рН (кислою) відрізняється корозійністю, вода же з високою реакцією рН (лужною) має характерну мильність, неприємний запах, здатна викликати подразнення очей та шкіри, виявляє схильність до спінення.

Контроль над рівнем рН особливо важливий на всіх ступенях водоочищення, так як його коливання в ту чи іншу сторону може не тільки суттєво вплинути на запах, присмак та зовнішній вигляд води, але й на ефективність водоочисних заходів.


Загальна жорсткість

Загальна (повна) жорсткість – властивість, що викликана присутністю розчинених у воді речовин, в основному - солей кальцію (Ca2+) та магнію (Mg2+); і яка складається зі значень карбонатної (тимчасової, що усувається кип'ятінням) та некарбонатної (постійної) жорсткості.

Перша викликана присутністю у воді водорозчинних кальцію та магнію і під час нагрівання вони частково осаджуються у розчині. Друга - наявністю сульфатів, хлоридів, силікатів, нітратів та фосфатів цих металів, що не розчиняються та не осаджуються у розчині під час нагрівання води.

Жорсткість води характеризується утворенням вапняних відкладень на стінках посуду та накипу на нагрівальних елементах приладів (чайник, пральна машина, бойлер тощо) що негативно впливає на їх роботу та може призвести до поломки.


Залізо

Залізо у воді знаходиться переважно у вигляді вуглеводнів, сульфатів, хлоридів, гумусових сполучень і іноді фосфатів. Присутність йонів заліза дуже шкодить більшості технологічних процесів, а також псує органолептичні якості води.

Крім того, вміст заліза у воді може викликати розвиток залізобактерій, колонії яких можуть бути причиною заростання водопровідних мереж.


Хлориди

Хлориди – присутність хлоридів у воді може бути викликано вимиванням покладів хлоридів або ж вони можуть з'явитися у воді внаслідок присутності стоків.

Завищений вміст хлоридів у воді може викликати розлад діяльності шлунково-кишкового тракту.


Сполуки азоту

Сполуки азоту (аміак, нітрити, нітрати) – виникають, головним чином, з білкових сполук, які потрапляють у воду разом зі стічними водами або добривами.

Нітрити виникають, головним чином, внаслідок окислення аміаку у воді, можуть також проникати в неї разом з дощовою водою внаслідок редукції нітратів у ґрунті.

Нітрати - це продукт біохімічного окислення аміаку і нітритів або ж вони можуть бути вилужені з ґрунту.

Нітрати під впливом мікрофлори кишківника переходять у нітрити, а ті, у свою чергу, потрапляючи у кров викликають у дітей та дорослих зменшення живлення тканин киснем, негативно впливають на стан ЦНС, серцево-судинної, дихальної систем, а також багатьох біохімічних процесів.


Сульфати

Сульфати – разом з хлоридами є найпоширенішими видами забруднення у воді. Вони потрапляють у воду внаслідок вимивання осадкових гірських порід, вилужування грунту і іноді внаслідок окислення сульфідів та сірки – продуктів розкладу білку із стічних вод.

Великий вміст сульфатів у воді може бути причиною хвороб травневої системи, а також така вода може викликати корозію бетону і залізобетонних конструкцій.


Перманганатна окиснюваність

Перманганатна окиснюваність – це показник, що характеризує вміст у воді органічних і мінеральних речовин, що окиснюються потужним окиснювачем.

Перманганатна окиснюваність є дуже зручним комплексним параметром, що дозволяє оцінити загальне забруднення води органічними речовинами. Органічні речовини, що знаходяться у воді дуже різні за своєю природою та хімічним властивостям. Їх склад формується як під впливом біохімічних процесів, що відбуваються у водоймі, так і за рахунок потрапляння поверхневих і підземних вод, атмосферних опадів, промислових і господарсько-побутових стічних вод.


Вживайте чисту якісну воду та будьте здоровими!


Лабораторія з контролю якості КП «Фармація» проводить на платній основі послуги для населення – контроль якості води питної, а саме:

  • води водопровідної;

  • води колодязної;

  • води з каптажів джерел (скважин);

  • води з пунктів розливу (бюветів).

Контроль проводиться за 11 показниками: запах при 20°С, запах при 60°С, водневий показник, залізо загальне, загальна жорсткість, сульфати, сухий залишок, хлориди, нітрити, нітрати, перманганатна окиснюваність.

Відбір проби: воду необхідно набрати в пластикову чи скляну 3-літрову ємність (посуд в якому знаходилося масло, гас, бензин, ароматизовані та забарвлені напої в жодному разі не використовувати). Посуд повинен бути бездоганно чистим, для цього його миють у мильній воді, потім багаторазово промивають гарячою водою, перед наповненням декілька разів споліскують досліджуваною водою.

Перед наповненням ємності зливати воду не менше 15 хв. Наповнити ємність потрібно по вінця, щоб не залишалось повітря, і щільно закрити чистою кришкою. Необхідно зазначити дату та час відбору проби.

В лабораторію необхідно доставити пробу води як найшвидше (для визначення запаху протягом 2 годин) в темному поліетиленовому пакеті. Якщо ж Вам не вдалося відібрати і привезти пробу в той самий день, її можна зберігати в холодильнику в закритому вигляді, але не більше 12 годин. Зразок передають до лабораторії з контролю якості.

Лабораторний аналіз води питної здійснюється за нормативами згідно ДСанПін 2.2.4-171-10 «Про затвердження санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», діючих державних стандартів.

За результатами лабораторного аналізу води питної надаються офіційні Висновки щодо якості у будь-якому вигляді: особисто, електронною поштою, факсом або поштою.